دوره اصول میزبانی و تشریفات پذیرایی

بدون امتیاز 0 رای
1,990,000 تومان

اصول تشریفات میزبانی و پذیرایی اصول برگزاری مراسم پذیرایی و پذیرایی شامل برنامه ریزی صحیح، توجه به جزئیات و توجه…

1,990,000 تومان